Óvodán belüli tevékenységek

Óvodán kívüli tevékenységek

 

  

Indiánvár
Nemzetközi Óvoda

1028 Budapest
II. ker. Brassó utca 5.

Tel:
+36 (70) 204 7293

Nyitva tartás:

Hétfőtől Péntekig
08:00 - 17:00

 


Óvodán belüli tevékenységek


 NAPIREND


Időpontok       A tevékenység megnevezése

  7:30 -  8:30     Ügyeleti időszak, szabad játék

  8:30 - 11:00    Szabad játék, folyamatos mosdó használat, folyamatos reggeli, foglalkozások,
                        angol, minden napos torna, készülődés a szabadba

11:00 - 12:00    Játék a szabadban, kerti foglalkozások, séták, sószoba, folyamatos bemenetel

12:00 - 13:00    Folyamatos öltözés - mosdózás, ebéd, készülődés a lefekvéshez

13:00 - 15:00    Mese, diavetítés, pihenés - alvás, folyamatos ébredés

15:00 - 16:00    Szabad játék, folyamatos uzsonna, játék a szabadban

17:00 - 18:00    Ügyeleti időszak, szabad játék hazamenetelig

18:00 - 19:00    Külön kérésre hosszabbítható az ügyeleti időszak


HETIREND


A hetirend kialakítása az óvodapedagógusok feladata, a pedagógiai szabadság adta lehetőségével.
A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet a nyugalmat segíti elő az óvodai csoportban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi életének megszervezéséhez. A hetirend összeállításánál arra kell figyelni, hogy jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására vagy közös megvitatására.
Egy napra egyféle tevékenység feltételeit, tartalmát, lehetőségeit gondolják végig az óvónők. Laza terv szerint dolgozzanak, utólagos feljegyzésekkel.

A tevékenységek tervezésénél kiindulópontnak tekintjük a gyermekek természeti és társadalmi környezetből szerzett tapasztalatait. Ezekre a tapasztalatokra építve, ezeket új élményekkel. ismeretekkel gyarapítva juttatjuk el a gyermekeket, egyéni és életkori fejlődési ütemüket figyelembe véve, magasabb szintre.
Az óvodai nevelés témaköreit a külső világ tevékeny megismerésére nevelés köré csoportosítjuk. Az ismeretek átadása akkor a leghatékonyabb, ha minél sokoldalúbb tapasztalatszerzésre és élményszerű átélésre adunk lehetőséget – a téma sajátosságait figyelembe véve.
A komplexitás lehetőségeit kihasználva, az adott témát több oldalról megközelítjük egy-egy héten belül. Inkább kevesebb ismeretet nyújtunk a gyermekeknek, de az váljon maradandó élménnyé számukra, amely egy életen át elkísérheti őket.


ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS


Célja, az iskolai érettséget meghatározó képességek, készségek és jártasságok szintjének felmérése, fejlesztése, valamint az esetleges tanulási zavar megelőzése, kiszűrése, és korrigálása.
Nagycsoportos korban, az iskolába lépés előtt sok szülőben felmerül a kérdés:
Elég értett-e a gyermeke az iskolai terhelésre? (testileg, szellemileg, és lelkileg is)
Képes lesz-e alkalmazkodni az új szabályokhoz, elvárásokhoz?

Az órákon fejlesztjük, erősítjük azokat a képességeket, amelyek az első osztály sikeres, zökkenőmentes kezdéséhez szükségesek.
Ilyenek például a látási, hallási emlékezet, és figyelem a megkülönböztető képesség, a szem-kéz, szem-láb koordináció, a téri tájékozódás, az oldaliság (bal-jobb) megkülönbözetése, a feladattudat, feladattartás, monotóniatűrés, a türelem.

Ebben az életkorban a gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék.
Azonban nemcsak a spontán, hanem a kezdeményezett játéktevékenység is rendkívül fejlesztő hatású, ezért az órákon játékba ágyazottan, - az életkori sajátosságok figyelembevételével - olyan tevékenységeket szervezünk a gyermekek számára, amely közben a fenti képességek alakulnak, differenciálódnak, finomodnak.
Így a gyermek "csak" játszik, nem érzi nehéznek az itt kapott feladatokat, mert azt kis erőfeszítéssel, de sikeresen meg tudja oldani.
A siker pedig újabb feladatok megoldására sarkallja.
A mozgás és a gondolkodás itt egyaránt harmonikusan fejlődik, és ha siker koronázza a tevékenységét, a lelke is helyre kerül.Copyright © Indiánvár Nemzetközi Óvoda, Budapest II. kerület - International Preschool and Kindergarten - Weboldal készítés: Arteries Studio